Mesafeli Satış Sözleşmesi

UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri,tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini
başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

SHERBETCHI.COM  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Satış Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ 

KEYAP Çarşı Sitesi C-1 Blok No: 37 Y. Dudullu Ümraniye - İSTANBUL - 34775 Türkiye 
TEL: 0216-347-76-76
FAX: 0216-590-01-01 
MAİL: contact@sherbetchi.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ 

Müşteri olarak Sherbetchi.com alışveriş sitesine üye olan kişi; Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
4.2- Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. 
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Sherbetchi.com sorumlu tutulamaz.
4.4– Sherbetchi.com sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 
4.5- Sipariş konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Sherbetchi.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Sherbetchi.com'a ödememesi halinde, ALICI, ürün kendisine teslim edilmiş ise, bahis konusu ürünü 3 gün içinde Sherbetchi.com'a göndermeyi taahhüt eder. Bu durumda nakliye giderleri de ALICI'ya aittir. 
4.7- Sherbetchi.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.  ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, müşterilerimiz garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için söz konusu ürünü Sherbetchi.com a gönderebilir, bu takdirde kargo giderleri Sherbetchi.com tarafindan karşılanacaktır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu ürünü kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Sherbetchi.com'a ya faks, email veya telefon veya telefon+faks ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.. 
Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün Sherbetchi.com'a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.  Bu belgelerin ulasmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafindan karşılanır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallar söz konusu olduğunda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.​ 

Talepleriniz sipariş sonunda belirlemiş olduğunuz teslimat tipine göre hazırlanmak üzere işleme alınacaktır. İstanbul merkezli şirketimizden ürünleri direk kendiniz teslim alabilir veya kargo firmalarıyla gönderim yapılmasını talep edebilirsiniz. 
Siparişleriniz onaylandıktan sonra en geç 3 (üç) iş günü sonunda Kargo firmasına teslim edilir. Kargo yoluyla gönderimleriniz için 200.- TL altındaki siparişlerde kargo masrafı MAL TESLİM ESNASINDA KARGO FİRMASINA ödenecektir. Tek seferde toplam 200.- TL üzeri* 50 desi ve kg ye kadar* siparişlerinizde ise kargo bedeli SURAT KARGO ile gönderim tarafımızdan karşılanacaktır. 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile tüm Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI isbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.